เซนเซอร์ และ เครื่องส่งสัญญาณ แตกต่างกันอย่างไร

เซนเซอร์ และ เครื่องส่งสัญญาณ แตกต่างกันอย่างไร

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง เซนเซอร์ และ เครื่องส่งสัญญาณ ?

ในยุคที่ก้าวหน้าและกลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันของเรา สองคำที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกของเทคโนโลยีคือ เซนเซอร์ และ เครื่องส่งสัญญาณ ทั้งสองมีบทบาทสำคัญในการทำให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างลื่นไหล แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าทั้งสองคำนี้หมายถึงอะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้จะนำเสนอคำจำกัดความของเซ็นเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณ พร้อมทั้งอธิบายความแตกต่างของทั้งสอง และสำรวจความหลากหลายของการใช้งาน รวมถึงความสำคัญของการเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ในการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

เซนเซอร์ (Sensor) คืออะไร

การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้ระบบอัตโนมัติในไลน์การผลิต ทำให้ เซนเซอร์ มีบทบาทที่สำคัญและเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการวัดค่าต่างๆ

เซนเซอร์ คือ อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจับคู่และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมที่เจาะจง เซ็นเซอร์มีหน้าที่ในการวัดคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ความชื้น, และการเคลื่อนไหว โดยจะแปลงข้อมูลที่ได้จากการวัดเหล่านั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ต่อไปได้

เซนเซอร์ มีหลากหลายประเภทที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับอินพุตเฉพาะด้าน ในโรงงานอุตสาหกรรม, เซ็นเซอร์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของไลน์การผลิต ตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่

 • เซนเซอร์วัดระดับ / สวิทช์วัดระดับ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบระดับของของเหลว เช่น การวัดความสูงของน้ำหรือน้ำมันในถัง หรือการตรวจสอบระดับน้ำในแทงค์เก็บน้ำ ซึ่งมีประโยชน์ในการทราบตำแหน่งและระดับของของเหลว และใช้สำหรับควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำและตัวแสดงผลระดับน้ำ เพื่อแสดงผลหรือควบคุมระดับของเหลว นอกจากนี้ยังนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป มีหลายประเภทของเซ็นเซอร์วัดระดับ เช่น สวิทช์ลูกลอย ลูกลอยแบบสายเคเบิ้ล อุปกรณ์วัดระดับแบบก้านอีเล็คโทรด และอุปกรณ์วัดระดับแบบอัลตร้าโซนิค ซึ่งแต่ละแบบมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไป

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Mini Float Level Switch FDM series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Optical Level Switch SDX series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Rotary Paddle Level Switch SEX series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Paddle Type Level Switch SFX series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Sanitary Intelligent Level Switch SIS series

 • Flow sensor หรือ เซนเซอร์วัดการไหล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณทางกายภาพ เช่น อัตราการไหลของสารไหล เป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือกลเคลื่อนไหว เพื่อส่งต่อไปยัง Flow Indicator หรือหน่วยแสดงผล มีหลายประเภท เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า, สวิทช์การไหลแบบใบพาย, และเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค ซึ่งแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและการใช้งานที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Turbine Flowmeter Flange Connection LWGY series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Handheld Ultrasonic Flow Meter with Data Logging ALSONIC-DHL series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Ultrasonic Flow meter with BTU Measurement ALSONIC-EG series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Vortex Flow Meter ALVT series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Metal Tube Variable Area Meter ALVAMT series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Turbine Flow Meter ALTM-T series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Electronic Water Meter for flow measurement FMC240 series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Radar Level Transmitter JFR series

 • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของวัสดุหรือสภาพแวดล้อม มีหลายประเภทของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ซึ่งอาจจะเป็นแบบสัมผัสหรือไม่สัมผัสก็ได้
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ต้องการสัมผัสโดยตรง เช่น เทอร์โมคัปเปิลและเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTD) จำเป็นต้องสัมผัสกับวัสดุที่ต้องการวัดอุณหภูมิ
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัส เช่น เซนเซอร์อินฟราเรด สามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัสทางกายภาพ
  • เซนเซอร์อุณหภูมิแบบดิจิตอลถูกใช้งานในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตอาหาร ยา และโลหะวิทยา อุณหภูมิเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือ และข้อมูลอุณหภูมิให้ความรู้ที่ลึกซึ้ง ทันเวลา และแม่นยำ

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

RTD Temperature sensors WZPK series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Thermocouple GP and GK series

การใช้งานและการใช้เซนเซอร์อุณหภูมิอุตสาหกรรม

เซนเซอร์อุตสาหกรรมมีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อตรวจจับและควบคุมกระบวนการต่างๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการใช้งานทั่วไป:

ระบบอัตโนมัติในการผลิต

ในกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิต, เซนเซอร์ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างอัตโนมัติ, ลดความผิดพลาด, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น เซนเซอร์สามารถใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นส่วนในสายการผลิต, ตรวจจับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์, และควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนกลหุ่นยนต์

ระบบอัตโนมัติในการผลิต

เซนเซอร์ในอุตสาหกรรมถูกใช้เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต โดยการตรวจสอบและควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, และอัตราการไหล ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิสามารถใช้ควบคุมอุณหภูมิในเตาเผา ขณะที่เซนเซอร์ความดันใช้ตรวจสอบความดันภายในท่อ

การตรวจสอบสภาพ

การใช้งานเซนเซอร์ในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบสภาพการทำงาน เซ็นเซอร์ช่วยในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์, การตรวจจับข้อผิดพลาดและความล้มเหลว, รวมถึงการคาดการณ์ความต้องการในการบำรุงรักษา ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาหยุดทำงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวมได้อีกด้วย

เครื่องส่งสัญญาณ (Transmitter) คืออะไร

เครื่องส่งคืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับ โดยเครื่องส่งสามารถส่งสัญญาณหลากหลายประเภท เช่น สัญญาณไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า หรือแม้แต่สัญญาณเครื่องกลไปยังระยะทางไกล

เครื่องส่งสัญญาณมีหลายประเภท แต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ประเภทของเครื่องส่งสัญญาณทั่วไป ได้แก่:

 • เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter): เครื่องมือเหล่านี้ใช้สำหรับการส่งคลื่นวิทยุ ซึ่งมักจะพบในวิทยุ การออกอากาศทางโทรทัศน์ และเครือข่ายไร้สาย
 • เครื่องส่งสัญญาณอินฟราเรด (Infrared transmitters): เครื่องมือเหล่านี้ใช้สำหรับการส่งรังสีอินฟราเรด ซึ่งมักจะพบในรีโมตคอนโทรล ระบบรักษาความปลอดภัย และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
 • เครื่องส่งสัญญาณอัลตราโซนิก (Ultrasonic transmitters): เครื่องมือเหล่านี้ใช้สำหรับการส่งคลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่าช่วงการได้ยินของมนุษย์ มักใช้ในโซนาร์และการแพทย์เพื่อการถ่ายภาพและการวินิจฉัย
Burkert Type 8619 Transmitter and Controller แบบมัลติแชนเนลและมัลติฟังก์ชัน มีให้เลือกสองแบบสำหรับการติดตั้งแบบแผงหรือติดผนัง

Type 8619 Transmitter and Controller

เซนเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณแตกต่างกันอย่างไร

เซ็นเซอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่ออินพุต, ในขณะที่เครื่องส่งสัญญาณได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณ

แม้ว่าเซ็นเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณจะใช้สำหรับการวัดและการส่งข้อมูลประเภทต่างๆ แต่ละอันมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน เซ็นเซอร์ทำหน้าที่วัดคุณลักษณะทางกายภาพและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ขณะที่เครื่องส่งสัญญาณทำหน้าที่ส่งต่อสัญญาณที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือระบบอื่น

นอกจากฟังก์ชันที่แตกต่างกันแล้ว เซ็นเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณยังมีความต่างกันทั้งในลักษณะและวิธีการทำงาน โดยทั่วไป เซ็นเซอร์มีขนาดเล็กและกะทัดรัดกว่า เครื่องส่งสัญญาณ เพราะต้องตรวจจับและตอบสนองต่ออินพุตมากกว่าการส่งออกสัญญาณ ขณะที่เครื่องส่งสัญญาณมักจะใหญ่กว่าและมีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากต้องสร้างและส่งสัญญาณไปยังระยะทางไกล

การประยุกต์ใช้เซนเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณ

เซนเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิต การดูแลสุขภาพ และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

 • ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เซนเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์, ระบบส่งกำลัง, และระบบเบรก เซ็นเซอร์ทำหน้าที่วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิของเครื่องยนต์และความดันของลมยาง ขณะที่เครื่องส่งสัญญาณจะส่งข้อมูลที่เซ็นเซอร์วัดได้ไปยังหน่วยควบคุมกลางของรถเพื่อการประมวลผลต่อไป
 • ในกระบวนการผลิต เซนเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณมีบทบาทในการตรวจสอบและควบคุมหลายๆ กระบวนการ เช่น การผลิต, การควบคุมคุณภาพ, และการรักษาความปลอดภัย เซ็นเซอร์ถูกใช้ในการวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, และความชื้น, ขณะที่เครื่องส่งสัญญาณทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ไปยังระบบควบคุมกลาง
 • ในทางการแพทย์ เซนเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณมีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามสัญญาณชีพ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต และอุณหภูมิของร่างกาย เซ็นเซอร์ถูกใช้ในการวัดสัญญาณเหล่านี้ ขณะที่เครื่องส่งสัญญาณจะส่งข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ไปยังระบบตรวจสอบกลาง
 • ในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้เซนเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณในการวัดและติดตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, และคุณภาพของอากาศ สถานีตรวจวัดอากาศและระบบตรวจสอบอื่นๆ ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการติดตามและทำนายการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นยำ
บทความนี้ได้นำเสนอการกำหนดความหมายของเซนเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณ พร้อมทั้งอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสอง และความสำคัญของการเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ในการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้ยังได้สำรวจประเภทของสัญญาณที่ใช้ในเครื่องส่งสัญญาณ ความสำคัญของการบำรุงรักษาและการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพัฒนาล่าสุดในด้านเซ็นเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณ
การทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเซนเซอร์กับเครื่องส่งสัญญาณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบและการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เพราะช่วยให้เราสามารถสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยส่วนประกอบเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ช่างเทคนิค หรือผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี การศึกษาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณจะช่วยให้คุณเข้าใจระบบและอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดโลกของเราได้ดียิ่งขึ้น

อ้างอิง: FLU-TECH, ACCURA, FINETEK, BURKERT, SMARTMEASUREMENT

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

02-384-6060       info@factocomponents.co.th       @factocomps
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล