เซนเซอร์วัดระดับ คืออะไร

เซนเซอร์วัดระดับ (Level sensor) คืออะไร

เซนเซอร์วัดระดับ (Level sensor) เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบควบคุมการไหล ที่ใช้กำหนดระดับของเหลวหรือวัสดุภายในถังหรือภาชนะต่างๆ สามารถตรวจจับระดับของสารที่ไหลได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นของเหลว ผง หรือเม็ดของแข็ง และส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมาเพื่อสื่อสารกับวาล์วควบคุมที่เชื่อมต่อ เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานตามความต้องการ

การทำงานของเซนเซอร์ระดับเฉพาะอาจผลิตเอาต์พุตที่สัมพันธ์กับระดับที่วัดได้ หรือเอาต์พุตที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าให้ตอบสนองตามระดับหรือค่าที่กำหนดไว้

เซนเซอร์วัดระดับมีบทบาทสำคัญในระบบควบคุมการไหลของสาร ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่ง, ระดับ, และการกระจัดของสารในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานและในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยความสำคัญของเซนเซอร์วัดระดับ

เซนเซอร์วัดระดับ ทํางานอย่างไร

มีหลายประเภทของเซนเซอร์วัดระดับ และแต่ละประเภทมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันสำหรับสื่อภายในถังหรือภาชนะ นั่นหมายความว่าเซนเซอร์วัดระดับแต่ละประเภททำงานด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้การวัดเป็นไปอย่างสมบูรณ์

เซนเซอร์วัดระดับมีทั้งประเภทที่สัมผัสและไม่สัมผัส ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเฉพาะ มีวิธีการหลายแบบในการตรวจสอบระดับของเหลว ซึ่งจะถูกจำแนกตามประเภทของเซ็นเซอร์

 • Optical Level Sensors เซนเซอร์วัดระดับแบบใช้ลำแสง ใช้แสงที่มองเห็นได้ เลเซอร์ หรืออินฟราเรดในการทำงาน
 • Capacitive Level Sensors ซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความจุไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับแบบไม่สัมผัส
 • Conductive Level Sensors เซนเซอร์นำไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง เอาต์พุตหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า
 • Vibrating Level Sensors เซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือนใช้สำหรับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูง
 • Ultrasonic Level Sensors เซนเซอร์วัดระดับแบบอัลตราโซนิค พัลส์อัลตราโซนิก
 • Microwave Level Sensors เซนเซอร์วัดระดับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

ประเภทของเซนเซอร์ระวัดดับ

การเลือกเซนเซอร์วัดระดับนั้นมีความหลากหลาย โดยแต่ละประเภทของเซนเซอร์จะเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ลักษณะและข้อมูลจำเพาะของแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อเลือกเซนเซอร์วัดระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่:

 • สารที่จะวัดค่า
 • ตำแหน่งที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์
 • ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์
Optical Level Switch SDX series ยี่ห้อ FineTek

Optical Level Sensors

เซนเซอร์วัดระดับแสงเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้งานและไว้วางใจได้ ซึ่งทำให้มันกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสถานการณ์ มันทำงานโดยการตรวจจับภาพในหลายรูปแบบเพื่อวัดระดับของแสง โดยสามารถใช้งานกับแสงที่มองเห็นได้ แสงเลเซอร์ หรือแสงอินฟราเรด ขึ้นอยู่กับลักษณะของเซนเซอร์ที่ใช้งาน

เซนเซอร์แสงทำงานโดยการสร้างลำแสงไปยังพื้นผิวของวัตถุ และจับการสะท้อนหรือการหักเหของแสงจากพื้นผิวนั้น โดยใช้โฟโตเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ การตอบสนองของเซนเซอร์นี้เกือบจะเป็นไปอย่างทันที และมีความแม่นยำสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำในการตรวจจับ

view product
Capacitance Level Switch SAX series ยี่ห้อ FineTek

Capacitive Level Sensors

เซนเซอร์ระดับ Capacitive ทำให้การอ่านระดับเป็นเรื่องง่าย โดยสามารถระบุได้ว่าภาชนะนั้นว่างเปล่าหรือเต็ม ข้อบ่งชี้พื้นฐานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งของเซนเซอร์ ซึ่งต้องการการวางตำแหน่งที่แม่นยำ

เซนเซอร์ประเภทนี้วัดระดับแบบไม่สัมผัส โดยใช้ฟิลด์การตรวจจับในการอ่านระดับของสารภายในภาชนะ เซนเซอร์ระดับ Capacitive จึงมีประโยชน์มาก เพราะสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าจะมีสารตกค้างบนเซนเซอร์สะสมอยู่

view product
Tuning Fork Level Switch SCX series ของ FineTek เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับการสั่นสะเทือนของส้อมเสียงที่ความถี่เฉพาะ เหมาะสำหรับงานของเหลว ผง และของแข็ง

Vibrating and Tuning Fork Level Sensors

เซนเซอร์ระดับการสั่นหรือที่เรียกว่า เซนเซอร์ระดับส้อมเสียง มักจะมีรูปร่างคล้ายส้อมหรือก้าน อุปกรณ์นี้จะสร้างการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการสัมผัสกับสาร การสั่นสะเทือนนั้นจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกเซนเซอร์ใช้ในการตรวจสอบและระบุระดับของสารนั้นๆ

เซนเซอร์ที่กล่าวถึงไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับเท่านั้น แต่ยังสามารถป้องกันการล้นของวัสดุได้ด้วย เซนเซอร์ระดับการสั่นสะเทือนนั้นใช้ในการตรวจจับระดับของเหลวเป็นหลัก และยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุที่เป็นเม็ดหรือผงด้วยเช่นกัน

view product
Ultrasonic Level Transmitter EAX series ยี่ห้อ FineTek

Ultrasonic Level Sensors

เซนเซอร์ระดับอัลตราโซนิกนำเสนอวิธีการที่แตกต่างในการวัดระดับของสารต่างๆ ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับของเหลวโดยเฉพาะ
เซนเซอร์เหล่านี้ทำงานด้วยการปล่อยพัลส์อัลตราโซนิกที่สะท้อนกลับจากพื้นผิวของของเหลวที่วัด โดยเซนเซอร์จะคำนวณเวลาที่พัลส์ใช้ในการเดินทางไปยังพื้นผิวและกลับมายังเซนเซอร์เพื่อกำหนดระดับของของเหลว แม้ว่าเซนเซอร์ระดับอัลตราโซนิกจะมีความแม่นยำสูงในทางทฤษฎี แต่ในปฏิบัติอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เนื่องจากความแม่นยำของเซนเซอร์อาจถูกปัจจัยภายนอกหลายอย่างเช่นความดัน อุณหภูมิ ความไม่สงบของของเหลว และความชื้นส่งผลกระทบได้
view product

Microwave and Radar Level Sensors

เซนเซอร์ระดับไมโครเวฟหรือเซ็นเซอร์ระดับเรดาร์ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการวัด ทำให้สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่สูงและสามารถซึมผ่านไอระเหยหลายชั้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้งานในเครื่องดูดฝุ่น
เซนเซอร์ประเภทนี้มักใช้กับวัสดุที่เป็นโลหะและน้ำที่นำไฟฟ้าได้ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าที่ดีเพื่อให้สามารถสะท้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เซนเซอร์เหล่านี้ยังสามารถปรับใช้ความถี่ที่แตกต่างกันเพื่อการใช้งานและความแม่นยำที่ต้องการได้

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Radar level meter RD909 series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Radar Level Transmitter JFR3 series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Radar level transmitter WSR550 series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Radar Level Transmitter JFR series

การใช้งานเซนเซอร์ระดับ

เซนเซอร์วัดระดับมีการใช้งานที่หลากหลายและเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆ กระบวนการมากมายที่เกี่ยวข้องกับสารในถังหรือภาชนะต่างๆ ได้รับประโยชน์จากการใช้เซนเซอร์วัดระดับ ซึ่งสามารถควบคุมและตรวจสอบอัตราการไหล ให้ข้อมูลที่แม่นยำ และสามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมการไหลขนาดใหญ่ การใช้งานของเซนเซอร์วัดระดับนั้นหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การตรวจจับระดับของสาร การตรวจจับการรั่วไหล การทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัย การปิดระบบเมื่อการบรรจุเกินขนาด และการควบคุมอินเทอร์เฟซของสารระหว่างหลายระดับหรือสารต่างๆ เซนเซอร์วัดระดับถูกใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • อุตสาหกรรมยา
 • อุตสาหกรรมการจัดการพลังงาน
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • อุตสาหกรรมเคมี
 • อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล

วิธีการตรวจจับระดับแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างหลักของเซนเซอร์เหล่านี้อยู่ที่วิธีการตรวจสอบระดับของเหลว บางเซนเซอร์ เช่น อัลตราโซนิกและเรดาร์ เป็นประเภทไม่สัมผัส ไม่ต้องมีการสัมผัสกับของเหลวที่วัด ในขณะที่เซนเซอร์อื่นๆ เช่น ออปติคัล สวิตช์ลูกลอย และเซนเซอร์ระดับการนำไฟฟ้า เป็นเซนเซอร์สัมผัสที่ต้องเชื่อมต่อกับของเหลวโดยตรง แต่ละประเภทมีจุดเด่นและข้อจำกัด การเลือกใช้เซนเซอร์จึงควรพิจารณาจากความต้องการเฉพาะของการใช้งานและคุณสมบัติของของเหลวที่จะวัด

การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการตรวจจับระดับได้ทำให้กระบวนการที่เคยต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ แข็งแกร่ง แม่นยำ และติดตั้งได้ง่าย ของเหลวที่เคยเป็นความท้าทายในการตรวจจับ เช่น สบู่ที่มีฟอง นม และสารเหนียวอย่างกาวและหมึก ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถตรวจจับได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับระดับที่หลากหลายในปัจจุบัน

อ้างอิง: FLU-TECHFINE-TEK

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

02-384-6060       info@factocomponents.co.th       @factocomps
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล