สินค้า (Products)

วาล์วควบคุมและโพรเซสวาล์ว

AcoustiClean — Model ACL 17220 Sonic Horn

วาล์วควบคุมและโพรเซสวาล์ว

AcoustiClean — Model ACL 34230 Sonic Horn

วาล์วควบคุมและโพรเซสวาล์ว

AcoustiClean — Model ACL 9475 Sonic Horn

วาล์วควบคุมและโพรเซสวาล์ว

AcoustiClean — Model A600 Sonic Horn

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Control Concepts Documentation)

AcoustiClean® Sonic Horns Material Activation Systems - Flutech Co., Ltd. - Facto Components Co., Ltd.
CLEAN LIGHT MATERIAL BUILDUP FROM LARGE SURFACES AREAS

AcoustiClean® [อะคูสติกคลีน] เป็นแบรนด์ในไลน์ผลิตภัณฑ์ของ Control Concepts Inc. จากสหรัฐอเมริกา Sonic Horns ของ AcoustiClean ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการสั่นสะเทือนจากเสียงหรือคลื่นเหนือเสียง คลื่นที่มีความถี่สูงกว่าความถี่คลื่นเสียงสูงสุดที่มนุษย์สามารถได้ยิน แรงสั่นสะเทือนจากโซนิคนี้จะถูกนํามาใช้ป้องกันการสะสมของวัสดุที่มีราคาแพงในฮอปเปอร์ ถังเก็บวัสดุ ไซโล บอยเลอร์ เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator , ESP) เครื่องปรับหรือควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Silicon Control Rectifier , SCR) พัดลม ฯลฯ โดยเฉพาะ ขนาดและรูปร่างของส่วนกระดิ่งของแตร Sonic Horn หรือเครื่องสร้างเสียงโซนิค จะเป็นตัวกำหนดพลังงานเสียงที่เกิดขึ้น แตรที่มีขนาดยาวกว่าและมีกระดิ่งที่ใหญ่กว่าจะสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าและทำความสะอาดพื้นที่ได้กว้างขึ้น

AcoustiClean® Sonic Horns - Control Concepts USA - Facto Components Co., Ltd. - @factocomps
EASY TO INSTALL (ติดตั้งง่าย) ICON - FACTOCOMPS
EASY TO INSTALL (ติดตั้งง่าย)

ลดเวลาในการล้างทำความสะอาดระหว่างกระบวนการผลิต

SUITABLE FOR HIGH HEAT AND FOOD APPLICATION (เหมาะสำหรับใช้กับความร้อนสูงและใช้กับอาหาร)

ผลิตจากเหล็กหล่อหรือสแตนเลส

LOW MAINTENANCE (บำรุงรักษาต่ำ) ICON - FACTOCOMPS
LOW MAINTENANCE (บำรุงรักษาต่ำ)

ไดอะแฟรมไทเทเนียมเป็นเพียงชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้

มีประสิทธิภาพ
EFFICIENCY
มีคุณภาพ
QUALITY
ความปลอดภัย
SAFETY
การประหยัด
SAVINGS
ลดการหยุดการผลิตและช่วยปรับปรุงการไหลของวัสดุ ป้องกันการปนเปื้อนข้าม Cross Contamination หรือการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่เป็นอันตรายระหว่างการผลิต แทนที่การทำความสะอาดด้วยตนเองที่เป็นอันตรายและมีราคาแพง เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานและระบายความร้อน และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ACOUSTICLEAN SONIC HORN รุ่นต่างๆ

ขนาดและรูปร่างของส่วนกระดิ่งของโซนิคฮอร์นเป็นตัวกำหนดพลังงานเสียงที่เกิดขึ้น หากอุปกรณ์มีขนาดที่ยิ่งใหญ่และยาว อุปกรณ์จะสามารถผลิตพลังงานมากขึ้นและทำความสะอาดพื้นที่ขนาดกว้างขึ้นเช่นกัน

ACL 17220

ACL 34230

ACL 9475

A600

Control Concepts USA - AcoustiClean® Sonic Horns (แตรโซนิคฮอร์น) - Model ACL 17220 Control Concepts USA - AcoustiClean® Sonic Horns (แตรโซนิคฮอร์น) - Model ACL 34230 - Facto Components Co., Ltd. - @factocomps Control Concepts USA - AcoustiClean® Sonic Horns (แตรโซนิคฮอร์น) - Model ACL 9475 - Facto Components Co., Ltd. - @factocomps Model A600 Sonic Horn Facto Components Co., Ltd. Thailand
ซนิคฮอร์นที่เล็กที่สุด เหมาะสำหรับวัสดุฟลูอิดไดซ์ซิ่งภายในฮอปเปอร์ ถัง และหม้อต้มน้ำ โซนิคฮอร์นแบบสองส่วนเหมาะสำหรับใช้กับถังและไซโลเพื่อขจัด ปัญหา Ratholing และ Plugging การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ใน Baghouses SCR และ ESP เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุฟลูอิดไดซ์ภายในฮอปเปอร์ ถังจัดเก็บ และหม้อต้มน้ำ Boilers

ระยะห่างในการทำความสะอาด (CLEANING DISTANCE)

15 feet (4.57m) 30 feet (9.14m) 60 feet (18.29m) 15 feet (4.57m)

ระยะเส้นผ่านศูนย์กลางการทำความสะอาด (CLEANING DIAMETER)

6 feet (1.83m) 15 feet (4.57m) 20 feet (6.10m) 6 feet (1.83m)

อุปกรณ์เสริมของ ACOUSTICLEAN SONIC HORN

เพื่อให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย AcoustiClean® มีทุกผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิตต้องการสำหรับระบบกระตุ้นวัสดุด้วยเสียงโดยใช้หลักการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอนุภาคโดยใช้คลื่นเสียงที่ความถี่ต่ำทำให้เกิดการสั่นสะเทีอนในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยเสียงโซนิค และทําให้วัสดุที่เกาะอยู่จะหลุดร่วงออกไป

Control Concepts USA - Typical AcoustiClean® Sonic Horn System Components - ACOUSTICLEAN SONIC HORN ACCESSORIES - AcoustiClean® - - Facto Components Co., Ltd. - @factocomps

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) — ควบคุมการไหลของอากาศ

ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส (Stainless Steel Flex Hose) — เชื่อมต่อวาล์วและท่อกับคอมเพรสเซอร์

เครื่องจับเวลา (Timers) — ควบคุมช่วงเวลาและระยะเวลาที่จะปล่อยคลื่นเสียง

กล่องควบคุม (Control Box) — ควบคุมอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

เครื่องกระจายเสียง (Sound Generators) — เปลี่ยนหรือประกอบใหม่หลังจากใช้งานเป็นเวลา 5 ปี

ไดอะแฟรมไทเทเนียม (Titanium Diaphragm) — ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้เพียงชิ้นเดียวของอุปกรณ์แตรอัลตราโซนิกซึ่งจําเป็นต้องเปลี่ยนทุกปี

ค้นหาการไหลของคุณ FIND YOUR FLOW

กระบวนการที่มีการไหลเวียนของวัสดุที่ซับซ้อนและยาก อาจต้องมีการติดตั้งแบบพิเศษหรือใช้อุปกรณ์อื่นควบคู่กัน

ประเภทของวัสดุ (TYPE OF MATERIAL)

ขนาดของภาชนะ/ถัง (SIZE OF VESSEL)

ประเภทภาชนะ/ถัง (TYPE OF VESSEL)

AcoustiClean Sonic Horns ทำงานได้ดีกับวัสดุที่แห้งและเป็นแป้ง หากความชื้นของวัสดุเพิ่มขึ้นหรือมีความชื้นสูง การติดตั้งระบบ AirSweep System เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับหม้อไอน้ำ การติดตั้งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือติดตั้งทิศทางกระจายคลื่นความถี่ออกไปในทิศทางเดียวกับท่อ สำหรับถังที่มีขนาดใหญ่มาก ควรมีการพิจารณาที่จะติดตั้ง AirSweep ที่ด้านล่างและแตรเสียง AcoustiClean ที่ด้านบน

การใช้งานแตรเสียงอะคูสติกคลีน ACOUSTICLEAN SONIC HORN APPLICATIONS

กระบวนการที่มีการไหลเวียนของวัสดุที่ซับซ้อนและยาก อาจต้องมีการติดตั้งแบบพิเศษหรือใช้อุปกรณ์อื่นควบคู่กัน

หม้อไอน้ำ-Boilers-Facto-Components

หม้อไอน้ำ (Boilers)

ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีความร้อนเพื่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนหรือถ่ายโอนความร้อนที่ดีขึ้น

เครื่องกรองฝุ่นแบ็กเฮาส์ (Baghouses) - Facto Components

เครื่องกรองฝุ่นแบ็กเฮาส์ (Baghouses)

ช่วยลดแรงดันตก อย่าง Pressure Drop ทั่วทั้งพื้นผิว

พัดลม Industrial Fans ขจัดการสะสมตัวของวัสดุบนใบพัด-Facto-Components

พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fans)

ขจัดการสะสมตัวของวัสดุบนใบพัด

เครื่องตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators)

ขจัดการเคาะ (Rapping system) และการสึกหรอของเพลทและสายไฟ

ไซโล-ถัง-และฮอปเปอร์-Silos-Bins-and-Hoppers-Facto-Components

ไซโล ถัง และฮอปเปอร์ (Silos, Bins, and Hoppers)

ป้องกันการเกิดรู การเชื่อม และป้องกันการสะสมตัวของอนุภาค

การลดลงของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือก (Selective Catalytic Reduction , SCR) - Facto Components

การลดลงของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือก (Selective Catalytic Reduction , SCR)

อนุภาคจะกระจายตัวซึ่งอาจขัดขวางประสิทธิภาพของแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์แบบเลือกสรรเมื่อเวลาผ่านไป

แบรนด์ระดับโลกวางใจในศักยภาพของ

ACOUSTICLEAN® SYSTEMS

Georgia-Pacific LLC Company Logo - Facto Components Co., Ltd.
CertainTeed Saint-Gobain S.A. Company Logo - Facto Components Co., Ltd.
Norbord Inc. West Fraser Company Logo - Facto Components Co., Ltd.

02-384-6060       info@factocomponents.co.th       www.factocomponents.co.th