เซนเซอร์วัดค่า pH คืออะไร ทํางานอย่างไร

เซนเซอร์วัดค่า pH คืออะไร ทํางานอย่างไร

เซนเซอร์วัดค่า pH เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดระดับความเป็นกรดหรือด่างของของเหลวหรือสารละลาย อุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วยอิเล็กโทรดแก้วที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า pH และมีเมมเบรนที่เคลือบด้วยสารละลายพิเศษพร้อมอิเล็กโทรดอ้างอิง ซึ่งมักจะทำจากซิลเวอร์คลอไรด์ เมื่อจุ่มเซนเซอร์ลงในของเหลว ไอออนไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับอิเล็กโทรดอ้างอิง ส่งผลให้เกิดประจุไฟฟ้า ประจุนี้จะถูกเซนเซอร์วัดและแปลงเป็นค่า pH และจะถูกแสดงผลบนหน้าจอหรือส่งไปยังอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

เซนเซอร์วัดค่า pH ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการบำบัดน้ำ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมระดับความเป็นกรด-ด่างในของเหลว

เซนเซอร์วัดค่า pH ใช้ทําอะไร ?

เซนเซอร์วัดค่า pH ใช้สำหรับการวัดระดับความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง (ค่า pH) ในของเหลวหรือสารละลาย ค่า pH ส่งผลต่อกระบวนการทางเคมีและชีววิทยามากมาย ด้วยเหตุนี้ เซ็นเซอร์วัดค่า pH จึงได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้แก่:

 • การบำบัดน้ำ: เซ็นเซอร์วัดค่า pH ถูกใช้งานในโรงบำบัดน้ำเพื่อตรวจสอบระดับ pH ของน้ำดื่ม, น้ำเสีย, และน้ำในกระบวนการอุตสาหกรรม ซึ่งค่า pH นี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและการเกิดผลพลอยได้
 • การเกษตร: เซ็นเซอร์วัดค่า pH ถูกใช้เพื่อวัดค่า pH ของดินและสารละลายไฮโดรโปนิกส์ ค่า pH ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารและการเติบโตของพืช
 • การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม: เซ็นเซอร์วัดค่า pH ถูกใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมค่า pH ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ชีส, เบียร์, และไวน์ ซึ่งค่า pH มีผลต่อรสชาติ, เนื้อสัมผัส, และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมยา: เซ็นเซอร์วัดค่า pH ถูกใช้เพื่อตรวจสอบค่า pH ในผลิตภัณฑ์ยา เช่น ยาและวัคซีน ค่า pH มีผลต่อความเสถียรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์การวิจัยทา
 • วิทยาศาสตร์: เซ็นเซอร์วัดค่า pH ถูกใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา เช่น ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, และจุลชีววิทยา เพื่อตรวจสอบและควบคุมระดับ pH ในการทดลองและกระบวนการต่างๆ
เซนเซอร์วัดค่า pH Digital pH sensor รุ่น PH8001

Digital pH sensor PH8001 series

Digital pH sensor รุ่น PH8001 เหมาะสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ IoT ด้วยอินเทอร์เฟซดิจิทัล (RS485*1) ที่สามารถวัดค่า pH/ORP ได้ในช่วงที่กำหนด พร้อมด้วยฟังก์ชั่นอินเทอร์เฟซโปรโตคอล RS485 Modbus RTU ที่มาตรฐาน สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โฮสต์ได้จากระยะไกล

view product

เซนเซอร์วัดค่า pH ใช้สําหรับการวัดน้ำอะไร

เซ็นเซอร์วัดค่า pH สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับ pH ของน้ำได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ โดยสามารถทำการวัดได้แบบเรียลไทม์หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการ อุปกรณ์เหล่านี้มักจะถูกออกแบบให้สามารถจมอยู่ในน้ำได้ และเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

เซ็นเซอร์วัดค่า pH มักถูกใช้ในการตรวจสอบน้ำเพื่อวัดระดับ pH ของน้ำดื่ม ซึ่งระดับ pH ที่ไม่อยู่ในช่วงที่แนะนำของ EPA คือ 6.5 ถึง 8.5 อาจบ่งบอกถึงปัญหาคุณภาพน้ำที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ และน้ำเสีย ที่ระดับ pH นอกช่วงที่แนะนำคือ 6.0 ถึง 9.0 อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงบำบัดน้ำและอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 • น้ำดื่ม: ระดับ pH ที่ไม่อยู่ในช่วงที่ EPA แนะนำ ซึ่งคือ 6.5 ถึง 8.5 อาจบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้
 • น้ำเสีย: ระดับ pH ที่ไม่อยู่ในช่วงแนะนำ 6.0 ถึง 9.0 อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำและอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: ระดับ pH ที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลาบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกมัน
 • สระว่ายน้ำและสปา: ระดับ pH ที่ไม่อยู่ในช่วงแนะนำ 7.2 ถึง 7.8 อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในนักว่ายน้ำและทำให้อุปกรณ์สระว่ายน้ำเสียหาย
 • เซ็นเซอร์วัดค่า pH ที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำมักจะมีการติดตั้งระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อความแม่นยำในการอ่านค่า และควรจะมีการสอบเทียบเป็นประจำเพื่อรักษาความแม่นยำอย่างต่อเนื่อง

ข้อดีของเซนเซอร์วัดค่า pH คืออะไร

เซนเซอร์วัดค่า pH มีข้อดีหลายประการ ได้แก่:

 1. มีความแม่นยำสูงในการวัดระดับ pH ในสารละลายที่กำหนด
  ไม่ทำลายหรือรุกรานตัวอย่างที่วัด
 2. สามารถตรวจสอบระดับ pH ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถปรับและควบคุมได้แบบเรียลไทม์
 3. การใช้งานที่ง่ายต่อการฝึกอบรมหรือความเชี่ยวชาญเพียงเล็กน้อย
 4. เซ็นเซอร์วัดค่า pH เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ยา และอื่นๆ อีกมากมาย

ประเภทของเซนเซอร์วัดค่า pH

 • Glass pH Electrodes: เป็นเซ็นเซอร์วัดค่า pH ที่พบเห็นได้ทั่วไป ประกอบด้วยเมมเบรนแก้วที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับ pH ในสารละลายได้
 • ISFET pH Sensors: เป็นเซ็นเซอร์วัดค่า pH แบบสถานะแข็งที่ใช้ทรานซิสเตอร์ที่ไวต่อไอออน (ISFET) ในการวัดระดับ pH ในสารละลาย
 • Polymer pH Sensors: เป็นเซ็นเซอร์วัดค่า pH ที่ใช้เมมเบรนโพลีเมอร์ซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ pH ในสารละลาย
 • Differential pH Sensors: เป็นเซนเซอร์ที่ใช้อิเล็กโทรดสองขั้วในการวัดความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดเพื่อกำหนดระดับ pH ในสารละลาย
 • Optical pH Sensors: เป็นเซ็นเซอร์วัดค่า pH ชนิดใหม่ที่ใช้สารเรืองแสงหรือตัวบ่งชี้ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับ pH ในสารละลาย
เซนเซอร์วัดค่า pH PH8001 Digital pH sensor

เซนเซอร์วัดค่า pH ประเภทต่างๆ สําหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

 • Glass pH electrodes: มักใช้ในห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบน้ำอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการวิเคราะห์ทางเคมี
 • ISFET pH sensors: สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการขนาดเล็ก เช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือระบบตรวจสอบ
 • Polymer pH sensors: ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ในโรงบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเภสัชกรรม
 • Differential pH sensors: ใช้ในการที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการหรือการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
 • Optical pH sensors: ใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร และการวินิจฉัยทางการแพทย์ สามารถรวมเข้ากับระบบเพื่อตรวจสอบค่า pH แบบเรียลไทม์
 • Miniature pH sensors: ใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น เครื่องวัดค่า pH สำหรับการทดสอบในสถานที่ปฏิบัติงานและการใช้งานภาคสนาม
 • Wireless pH sensors: สื่อสารแบบไร้สาย สามารถส่งข้อมูลไปยังสถานที่ห่างไกล ทำให้เหมาะสำหรับการตรวจสอบระดับ pH จากระยะไกล

อ้างอิง: FLU-TECH, ACCURA

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

02-384-6060       info@factocomponents.co.th       @factocomps
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล