แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Radar Level Transmitter (เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์)

เรดาร์คือเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการวัดและตรวจสอบ โดยเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์จะวัดระยะห่างระหว่างพื้นผิวของของเหลวกับเซ็นเซอร์ ผ่านการส่งและรับสัญญาณไมโครเวฟ เพื่อกำหนดระดับของของเหลวนั้นๆ

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Radar Level Transmitter JFR series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Radar Level Transmitter JFR3 series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

Radar level transmitter WSR550 series

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล