ชุดกรองลม (FRLs) คืออะไร

ชุดกรองลม (FRL) คืออะไร

ชุดกรองลม คืออะไร // What is an FRL System?

ชุดกรองลม หรือ FRL Unit ประกอบด้วย ชุดกรองลม (Filter) ชุดปรับแรงดันลม (Regulator) และชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) คือ อุปกรณ์ Air Preparation / Treatment Units ที่รับหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของลม กรองฝุ่นและดักน้ำที่ออกมาจากปั๊มลมก่อนที่ลมอัดจะเข้าสู่ภายในระบบ โดยปกติแล้ว อากาศที่ถูกจ่ายโดยคอมเพรสเซอร์มักมีการปนเปื้อน มีแรงดันสูงหรือตํ่าเกินไปสําหรับการใช้งาน และไม่ได้รับการหล่อลื่นอย่างเหมาะสม สิ่งนี้ส่งผลให้เครื่องจักรหรือเครื่องมือในไลน์ไม่สามารถทำงานเต็มศักยภาพและมีอายุการใช้งานสั้น และนี่คือจุดที่ FRLs เข้ามามีบทบาทในการช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์โดยการควบคุมคุณภาพของลมที่ถูกจ่ายจากแหล่งต้นทาง

เลือกดูสินค้าชุดกรองลมจาก AIGNEP, MP

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – Lubricator L28D series Port Size 3/4

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – Regulator R350 series Port Sizes 1/4, 3/8, 1/2

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – Lubricator L350D series Port Sizes 1/4, 3/8, 1/2

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – Filter F350 series Port Sizes 1/4, 3/8, 1/2

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – Coalescing Filter FCD101 series Port Size 1/2

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Aignep – Regulator T020-MINI series

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – External Pilot Regulator R200 series Port Sizes: 1-1/2, 2

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – External Pilot Regulator PR180M series

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – Regulator R180 series Full Size Port size 1-1/4 and 1-1/2

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Master Pneumatic – Regulator R60 series Port Sizes 1/4, 3/8, 1/2

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Aignep – Filter-Regulator-Lubricator T200 series

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Aignep – Filter Regulator-Lubricator T100 series

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Aignep – Lubricator T040 series

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Aignep – Filter Regulator T030 series

อุปกรณ์เตรียมลมอัด

Aignep – Regulator T020 series

ทางโรงงานควรพิจารณาติดตั้งชุดเตรียมลมเมื่อ:

 • มีการมีใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์
 • มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ HVAC
 • มีความจําเป็นต้องใช้อากาศที่สะอาดหน้างาน
 • มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตาม ISO OSHA ASHRA หรือมาตรฐานอื่นๆ
 • มีความต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพลม เพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ
Master Pneumatic - Series 350 BAGV1A1B6A13 Modular 14, 38, 12 FRL - ชุดกรองลม - Facto Components Co., Ltd.

ส่วนประกอบของชุดกรองลม

F.R.L. Air Treatment Unit หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชุดกรองลมดักนํ้า ประกอบด้วย ชุดกรองลม (Filter), ชุดปรับแรงดันลม (Regulator) และ ชุดจ่ายน้ํามันหล่อลื่น (Lubricator) แต่ละหน่วยเหล่านี้สามารถประกอบรวมกันเป็นหน่วยหรือแพ็คเกจเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศในระบบนิวเมติกส์นั้นสะอาด นอกจากนี้ยังสามารถใช้แต่ละองค์ประกอบแยกกันได้ เมื่อใช้ฟิลเตอร์ เรกกูเรเตอร์ และลูบริเคเตอร์ที่เหมาะสมในระบบนิวเมติกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของไลน์การผลิต ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดาวน์สตรีม ลดการสูญเสียพลังงานและทรัพยากรโดยการควบคุมอัตราการจ่ายของอากาศและน้ำมันหล่อลื่นอย่างแม่นยำ

องค์ประกอบสามประการในยูนิตชุดกรองลม FRLs

F : Filter (ชุดกรองลม)
R : Regulator (ชุดปรับแรงดันลม)
L : Lubricator (ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น)

ตัวกรองลม (Filter)

ตัวกรองหรือฟิลเตอร์เป็นด่านหรือขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดลมอัด (Compressed Air) หลังจากที่ลมถูกจ่ายออกมาจากคอมเพรสเซอร์ หลังจากลมอัดออกจากปั๊มลมแล้ว ลมจะไหลผ่านตัวกรองที่จะทําหน้าที่ขัดแยกของเหลวหรือสิ่งปนเปื้อน เช่น สนิม ฝุ่น นํ้า และนํ้ามัน

ตัวกรองแบ่งออกเป็นสามประเภท (Types of Air Filters):

ตัวกรองแบบโคอะเลสซิง หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Coalescing / Condensate Filters ใช้วัสดุประเภทหนึ่งดูดละอองและอนุภาคละเอียดอื่นๆ ออกจากอากาศ อนุภาคไม่พึงประสงค์เหล่านี้จะรวมตัวกันบนตัวกรองจนกระทั่งมวลมีนํ้าหนักมากพอจนหยดลงไปในชามระบายน้ำหรือ Drainage Bowl ตัวกรอง Coalescer ถูกใช้เพื่อแยกของเหลวที่มีวัสดุฐานเป็นปิโตรเลียม เช่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเชื้อเพลิง และดีเซล โดยการแยกน้ำออกจากสื่อ

Master Pneumatic - FCD101 High Flow Vanguard Coalescent 3/4 and 1 Inline Mounting Filter with Differential Pressure Gauge and 0.3-µm-Rated Coalescing Filter Element - ตัวกรองแบบโคอะเลสซิง - Facto Components Co., Ltd.

ตัวกรองเอนกประสงค์ หรือ General Purpose Filter ทำงานโดยอาศัยหลักการแรงสู่ศูนย์กลาง (Centripetal Force) หรือแรงไซโคลน (Cyclonic Force) โดยที่อนุภาคของแข็ง เหลว ละออง หรือก๊าซ จะถูกคัดแยกออกจากอากาศอัดโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ในขณะที่ลทถูกป้อนเข้ามาที่ชุดกรองลม อนุภาคไม่พึงประสงค์จะเคลื่อนที่ไปตามผนังของฟิลเตอร์ที่เป็นรูปทรงกระบอก ทำให้เกิดไหลแบบหมุนวน และก่อตัวเป็นกระแสหมุนวน (Vortex) ขณะที่อนุภาคถูกเหวี่ยงอยู่ในกระแสหมุนวนจะเกิดแรงในแนวสัมผัส (Tangential Force) ที่จะผลักให้อนุภาคเคลื่อนตัวออกจากศูนย์กลางกระแสวนออกสู่ผนังฟิลเตอร์ ด้านล่างของตัวเรือนฟิลเตอร์ที่มีลักษณะเป็นทรงกรวยแบบบีบเข้าที่ปลายทางออกจะทำให้การไหลของกระแสวนมีการเปลี่ยนทิศทางสวนทางย้อนกลับขึ้นด้านบน ด้วยความต่างของความหนาแน่นของของลมอัดและอนุภาค อนุภาคที่ไม่พึงประสงค์จะถูกผลักลงสู่ทางออกทางด้านล่าง และของไหลที่ปราศจากอนุภาคของแข็งจึงไหลออกที่ทางออกด้านบนของไซโคลน

Master Pneumatic - Modular or Inline Mounting F350 Series Modular Filters 1/4, 3/8, 1/2 - General Purpose Filters / ตัวกรองเอนกประสงค์ - Facto Components Co., Ltd.

ตัวกรองดูดซับน้ำมัน ตัวกรองแบบกำจัดไอระเหย หรือตัวกรองแบบดักละออง อย่าง Oil Vapour Removal Adsorbing Filters ได้รับการออกแบบเพื่อกำจัดไอระเหยออกจากท่ออากาศที่ไม่สามารถกำจัดออกด้วยตัวกรอง Coalescing Filter ได้ Oil Removal Adsorbing Filters แต่อย่างไรก็ตาม ตัวกรอง Adsorbing Filter ควรมีตัวกรองงอนุภาค (Particulate Filter) และตัวกรอง Coalescing ติดตั้งก่อนหน้าผลิตอากาศที่แทบไม่มีน้ำมันและไฮโดรคาร์บอนตามที่ข้อกำหนดของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด เป็นต้น

ตลับ Cartridges ของตัวกรองนั้นประกอบด้วยถ่านกัมมันต์หรือ Activated Carbon เพื่อช่วยดูดซับไอไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Vapors) และกลิ่นจากแอลกอฮอล์ เอสเทอร์ และคีโตน (Odors from Alcohols, Esters, and Ketones) แถมยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมอย่าวชามหรือถ้วย (Bowl) ที่มีความจุสูงกว่าซึ่งช่วยให้อากาศไหลเวียนได้มากขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์

Master Pneumatic - M/P - FC380-4E9 - FC380-E9 Full Size Modular Adsorber 38, 12 and 34 - ตัวกรองแบบกำจัดไอระเหยหรือละออง (Vapour Removal Filters) - Sole Authorized Distributor in Thailand - Flu-Tech Co., Ltd. - @flutech.co.th - Facto Components Co., Ltd.
ชุดกรองลมดักนํ้า ชุดกรองลม Filter FRL - FactoCoomps - Facto Components Co., Ltd.

ชุดปรับแรงดันลม (Regulator)

ตัวปรับแรงดัน อย่าง Regulator เป็นส่วนที่สองของชุดกรองลมดักน้ำซึ่งทำหน้าที่ควบคุมแรงดันของอากาศอัดตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยใช้แผ่นไดอะแฟรมและสปริงเป็นกลไกการทำงานภายในเพื่อลดหรือเพิ่มแรงดันลมอัด หน้าที่หลักของเรกกูเลเตอร์ก็คือการปรับแรงดันจ่ายให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้อุปกรณ์นิวแมติกส์ดาวน์สตรีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปกติแล้ว แรงดันของลมอัดที่ถูกจ่ายออกจากคอมเพรสเซอร์นั้นสูงเกินไปสำหรับส่วนประกอบในระบบนิวแมติกซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แตกหักหรือมีอายุการใช้งานสั้นลง ตัวปรับแรงดันจะมีปุ่มหมุนเพื่อปรับแรงดันลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพื่อรักษาความดันอากาศในระบบให้คงที่ ไม่ผันผวน ตัวควบคุมจะมีสปริงควบคุมที่ทำหน้าที่บนแผ่นไดอะแฟรมเพื่อควบคุมความดันอากาศโดยการเปลี่ยนค่าแรงการบีบอัดของสปริงหลักด้วยปุ่มปรับ

Aignep FRLs Series - ชุดกรองลม - ชุดปรับแรงดันลม (Regulator) - Flutech Thailand - FactoComps

Pressure Regulators มักถูกเรียกอีกอย่างว่า PRVs (Pressure-Reducing Valves / Relief Valves) หรือ วาล์วลดแรงดัน ทำหน้าที่ลดแรงดันวัดแรงดันที่ด้านขาออกจากวาล์ว ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ.นอกจากจะทําหน้าที่ลดและควบคุมแรงดันอากาศในระบบอัดอากาศรวมถึงเครื่องอัดอากาศแบบโรตารีสกรูหรือเครื่องปั๊มลมสกรูโรตารี่ (Rotary Screw Air Compressors)

เรกกูเลเตอร์ถูกใช้ใน (Pressure Regulator Applications):
 • ปืนเป่าลม (Blowguns)
 • แบริ่งลม (Air Bearings)
 • มอเตอร์ลม (Air Motors)
 • กระบอกลม (Air Cylinders)
 • เครื่องมือนิวเมติก (Air Tools)
 • วาล์วแบบลอจิก (Logic Valves)
 • อุปกรณ์ฉีดพ่น (Spraying Devices)
 • ระบบฟลูอิดิก/ของไหล (Fluidic Systems)
 • อุปกรณ์เกจตรวจวัดอากาศ (Air Gauging Equipment)
 • ระบบหล่อลื่นแบบสเปรย์ละออง (Aerosol Lubrication System)

ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator)

ตัวจ่ายสารหล่อลื่น ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น หรือ Lubricator ทําหน้าที่จ่ายน้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมหลังจากที่อากาศอัดถูกบําบัดให้สะอาดแล้ว เพื่อลดแรงเสียดทานของส่วนประกอบที่มีการเคลื่อนที่หรือทํางานและเพื่อปกป้องส่วนประกอบปลายทางจากการเสียดสี

ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจะต้องได้รับการบำรุงรักษาและมีการเติมน้ำมันใหม่เมื่อน้ำมันเหลือน้อย การดูระดับของสารหล่อลื่นที่คงเหลืออยู่นั้นง่ายนิดเดียว สามารถตรวจสอบได้ผ่านการมองช่องกระจกที่อยู่บนตัวเรือน ตัวจ่ายสารหล่อลื่นต้องการแรงดันที่แตกต่างกัน (Pressure Differential) เพื่อทำให้น้ำมันหยดลง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องสร้างแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) ที่ปลายทาง แต่ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันที่เหมาะสมจะไปถึงส่วนประกอบสุดท้ายเพื่อการทํางานที่ไหลรื่น นี่หมายความว่าอากาศจะไม่ถูกหล่อลื่นหากระบบปิดอยู่ ซึ่งทำให้ไม่เปลืองน้ำมัน ควรสังเกตว่าส่วนประกอบเกี่ยวกับนิวแมติกส์หลายชนิดสามารถหล่อลื่นด้วยตนเองได้และไม่ต้องการการหล่อลื่นอะไรเพิ่มเติม

ประเภทของตัวจ่ายสารหล่อลื่น (Types of Airline Lubricators):
 • Oil-Fog
 • Micro-Fog
Aignep S.p.A. Italy - Flutech Co., Ltd. Sole Authorized Distributor - F.R.L. ชุดกรองลม - Lubricator - FactoComps

อ้างอิง: Tameson, ScienceDirect, Master Pneumatic, Flu-Tech

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

02-384-6060       info@factocomponents.co.th       @factocomps
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล