แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

SMARTMEASUREMENT

SmartMeasurement Inc. [สมาร์ทเมชเชอร์เมนท์] เป็นผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมามากกว่า 35 ปี โดยเชี่ยวชาญในด้าน Flow Measurement และชํานาญด้านการผลิตมาตรวัดการไหล (Flow Meters) และเครื่องส่งสัญญาณความดัน (Pressure Transmitters) เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flowmeter) แบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flowmeter) แบบมวลความร้อน (Thermal Mass Flowmeter) เครื่องวัดการไหลของกระแสน้ำวน (Vortex Flow Meter) แบบเทอร์ไบน์หรือใบพัด (Turbine Flow Meter) และเครื่องมือวัดการไหลเชิงปริมาตร (Positive Displacement Meter) เป็นต้น

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

SmartMeasurement – Coriolis Mass Flow Meter ALCM-UT series

เครื่องมือวิเคราะห์ วัด ตรวจสอบ และควบคุม

SmartMeasurement – Thermal Mass Flow Meter ATMF-IS series

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล