DAZIC — ROTOGUARD® IV SPEED SWITCHES

DAZIC RotoGuard IV Electronic Speed Switch

  • UL-Listed
  • ตัวเรือน Polyester-Coated Aluminum Casting
  • ความล่าช้าในการเริ่มต้น (Startup Delay): 0-120 วินาที
  • ความล่าช้าของสัญญาณเตือน (Alarm Delay): 0-60 วินาที
  • ความเร็วอินพุตของเพลา (Input Shaft Speed): 1-400 RPM
  • มีรุ่น NEMA 4/5 Rating ที่กันฝุ่นและสภาพอากาศและรุ่น​ EP NEMA 7/9 Rating ที่ป้องกันการระเบิดไม้เกิน 100 RPM
  • โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid State Relay, SSR) – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ (Solid State Electronics)
Line: @factocomps Tel: 092-280-2614
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล